อนุทิน 148435 - ปาริสุทธิ์ ในทองหลางความเห็น (4)

เข้าใจเนื้อหามากๆเลยค่ะ

เนื้อหาดีมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นค่ะเขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ