อนุทิน 148396 - ต้นโมกข์

ประชามติ, การระเบิด, และกระบวนการเพื่อสันติภาพ ตอนที่ 1

นอกจากทางเหนือและอีศานแล้ว ยังมี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, และนราธิวาส) ที่คนส่วนใหญ่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม ปี 2016 (2559) จะต้องรู้ว่า 5 อำเภอ คนลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้มาลงคะแนน (fail to cast a ballot) ซึ่งคือ อ.โคกโพธิ์ในปัตตานี, เมือง และ อ.เบตงในยะลา, อ. สุไหงโกโลก และสุคีริน ในนราธิวาส

เหตุผลเบื้องหลังการลงประชามติจะนำเสนอโดยนักวิจารณ์ต่างๆ บางคนชี้ไปว่านี่คือความกลัวในเรื่องสถานะศาสนาอิสลาม เมื่อเทียบกับไทยพุทธเถรวาท คนอื่นๆชี้ไปที่ผลกระทบทางการศึกษาในการตัดการเงินต่อโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งนักเรียนโดยส่วนใหญ่เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้มากกว่าโรงเรียนของรัฐบาล

แปลและเรียบเรียงจาก

Hara Shintaro. Referendum, Bombing, and Peace Process.

http://prachatai.org/english/node/6550

…………………………….

เขียน 27 Oct 2016 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)