อนุทิน 148365 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง sometimes กับ sometime

1. เราใช้ sometimes (โปรดสังเกตต้องเติม S เสมอ) ในความหมายที่ว่า นานๆครั้ง เช่น

Jo sometimes sings in the shower. Jo นานๆครั้งจะร้องเพลงขณะอาบน้ำด้วยฝักบัว

2. เราใช้ sometime (โปรดสังเกตไม่เติม s) ในความหมายที่ว่า กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น

Let's meet sometime for tea. วันไหนว่างไปทานน้ำชาด้วยกันนะ

เขียน 25 Oct 2016 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)