อนุทิน 14836 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

วันนี้ไป อำเภอนาทวี ไปวัดทับช้าง วัดนี้ที่ได้ชื่อว่าวัดทับช้าง เพราะพระยาตานี ได้นำทับช้างตามกระทิงมา จากน้ำตกโผงโผง มาถึงที่นาทวี กระทิงก็ตายลง ตรงนั้นจึงได้ชื่อว่าบ้านกระทิงตาย ส่วยที่ทับหลวงมาหยุด ได้ชื่อว่าบ้านทับช้าง วัดก็ได้ชื่อว่า วัดทับช้างตามบ้านไปด้วย.

เขียน 10 Jul 2008 @ 01:47 ()


ความเห็น (0)