อนุทิน 148325 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๓๔๗ |

"ภารกิจวันหยุดของคนอื่น"

วันนี้มีเรื่องติดพันหลายเรื่องตั้งแต่เช้า
พาส้มจุก เพชร ส้มสามสี พลอยไปหาหมอ
เป็นหวัดไปสาม ส้มสามสียังปกติ

ตอนบ่ายถึงเย็นรอคุยงานในภารกิจต่อไป

เย็นถึงสามทุ่ม สอน ...
วันนี้เป็นการทดลองสอนของนักศึกษาครู
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

กลับมาถึงบ้านห้าทุ่ม

เขียน 22 Oct 2016 @ 23:22 ()


ความเห็น (0)