อนุทิน 148321 - ต้นโมกข์

การบอกวัน และ ค.ศ.ในภาษาอังกฤษ

1. โดยทั่วไป เราจะเขียน

1.1 17 June 2010 ซึ่งอ่านว่า June the seventeenth, twenty-ten

1.2 17th June 1989 ซึ่งอ่านว่า June the seventeenth, nineteen eighty-nineหรือ The seventeenth of June, nineteen eighty-nine

2. การเขียนปี (general year) โดยมากแล้ว เราจะอ่านเป็น 2 และ 2 เช่น

2.1 1900 จะอ่านว่า nineteen hundred

2.2 1905 จะอ่านว่า nineteen hundred and five หรือ nineteen hundred 0 five ก็ได้

2.3 1910 จะอ่านว่า nineteen ten

2.4 1996 จะอ่านว่า nineteen ninety-six

2.5 2000 จะอ่านว่า two thousand

2.6 2003 จะอ่านว่า two thousand and three

2.7 2010 จะอ่านว่า twenty- ten

2.8 2011 จะอ่านว่า twenty-eleven

3. การอ่านทศวรรษ (decades)

3.1 the (1960s) ’60s จะอ่านว่า the (nineteen) sixties

3.2 the (2000s) ‘00s จะอ่านว่า the thousands

4. การอ่านศตวรรษ (centuries)

4.1 the 1900s จะอ่านว่า the nineteen hundreds

4.2 the 4th century จะอ่านว่า the fourth century

4.3 the 20th century จะอ่านว่า the twentieth century

5. ความหมายของคำว่า BC กับ AD คำว่า BC ก่อนศาสนาคริสต์ แต่ AD คริสต์ศักราช

6. เราใช้ on หน้า วันและวันที่ แต่เราใช้ in หน้าเดือน, ฤดูกาล, ปี, ทศวรรษ และศตวรรษ เช่น

He was born on 2nd Mach 1960.

My birthday is in January not in summer.

He was born in 1985 and grew up in the nineteenth.

......................

เขียน 22 Oct 2016 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)