อนุทิน 148315 - prayat duangmala

เขาว่ากันไว้...คนโง่..ไม่รักษาสัจจะ..จึงคบกับใครก็ไม่คงนาน

เขียน 21 Oct 2016 @ 21:42 ()


ความเห็น (0)