อนุทิน 148314 - ต้นโมกข์

บินลาเดนอยู่ทุกๆที่ (Bin Laden was everywhere) ตอนที่ 11

สำหรับผู้ที่ใช้วาทกรรมเรื่องมาลย์ศึกษา สิ่งนั้นย่อมมิใช่เรื่องใหม่ในการกำหนดว่าปาตานีเป็นอาณานิคมสยาม-ไทย เช่นเดียวกับอาณานิคมอื่นๆที่เคยยึดครองมาเลย์มาในอดีต เช่น โปรตุเกส, สเปน, ดัชต์, อังกฤษ และอื่นๆ ดังนั้นในบริบทของชาตินิยมของพวกเขาแล้ว การต่อสู้กับอาณานิคมเหล่านี้ก็คือการปลดปล่อยประเทศของตนให้เป็นอิสระ ซึ่งนับว่าเป็นการกระทำที่ชอบธรรม บางประเทศ เช่น มาเลเซีย, สิงคโปร์, และบรูไน ได้รับอิสรภาพ โดยปราศจากการกระทำทางทหาร แต่ชาวอินโดนีเซียจำเป็นต้องใช้กำลังกับชาวดัชต์เพื่อประกาศปลดการเป็นอาณานิคม หลังจากที่วันประกาศอิสรภาพในวันที่ 17 กันยายน 1943 (2488) ด้วยเหตุผลนี้ มันจึงไม่แปลกอะไรที่การพูดของกลุ่มที่ติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐบาลในปาตานี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม BRN) จะเลียนแบบอิทธิพลจากการต่อสู้เพื่ออิสรภาพอย่างประเทศอินโดนีเซียไม่ได้ นี่รวมทั้งภาษาที่ใช้ด้วย

ในตอนนั้นการเกิดขึ้นของขบวนการไอซิส (ISIS) แต่เราต้องรู้ว่ากลุ่มติดอาวุธนี้เป็นชาตินิยมโดยไม่ต้องสงสัย และพวกสนับสนุนกลุ่มนี้ด้วย เมื่อตราของไอซิส หรือรูปที่เกี่ยวข้องกับขบวนการไอซิส เริ่มที่จะปรากฏในรูปโปรไฟล์ในสื่อสังคม หรือเฟซบุ๊ค โดยหนุ่มสาวชาวปัตตานี แต่เราไม่สามารถจะกล่าวอ้างได้กว่าปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องกับหรือได้รับอิทธิพลมาโดยตรงจากไอซิส ภาพเหล่านี้เป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นจากการโจมตีอย่างรุนแรงกับขุมอำนาจใหญ่ในตะวันตกโดยตรง บินลาเดน หรือไอซิสอาจถูกถือว่าเป็นบางอย่างที่คนท้องถิ่นเห็นว่าเจ๋ง และไม่เกี่ยวข้องกับจุดยืนทางอุดมการณ์แต่อย่างใด หรือเราอาจรวบรัดได้ว่าทั้งบินลาเดนและไอซิสคือกลุ่มพลังที่ต่อต้านสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆอย่างเปิดเผย อย่างที่ฉันเคยคาดหวังไว้ก่อนแล้วว่า ไอซิสก็อยู่ไม่นานนัก และหายไปในเวลาสัก 2-3 เดือน

แปลและเรียบเรียงจาก

Hara Shintaro. Bin Laden was everywhere.

http://www.prachatai.com/english/node/5957

เขียน 21 Oct 2016 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)