อนุทิน 148312 - ต้นโมกข์

การใช้ some กับ any

โดยทั่วไป เราใช้

1. เราใช้ any กับประโยคคำถามและปฏิเสธ

2. เราใช้ some กับประโยคบอกเล่า เช่น

A: Do you have any money? เธอมีเงินอยู่บ้างไหม?

B: Yes, I have some money. ฉันมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง หรือ

B: No, I haven’t any money. ฉันไม่มีเงินเหลือเลย

…………..

A: Do you play any sports? เธอเล่นกีฬาบ้างไหม?

B: Yes , I play some sports. ฉันเล่นกีฬาบ้าง หรือ

B: No, I don’t play any sports. ฉันไม่เคยกีฬาเลย

............

เขียน 21 Oct 2016 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)