อนุทิน 148287 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง farther กับ further

1. เราใช้ farther ซึ่งแปลว่า ไกลออกไปอีก ในแง่ระยะห่างของสถานที่เท่านั้น เช่น

John ran father than Sally. Johnวิ่งเร็วกว่า Sally

2. แต่เราใช้ further ซึ่งแปลว่า ไกลออกไปอีก ซึ่งไม่ใช่ระยะห่างของสถานที่ อาจเป็นอย่างอื่น เช่น

Sally is further than John on the assignment. Sally ทำงานมอบหมายได้ดีกว่า John (โปรดสังเกตว่าได้ดีกว่าไม่ใช่ระยะทางครับ)

.....................

เขียน 20 Oct 2016 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)