อนุทิน 14828 - นาง ลักษมี สารบรรณ

  ติดต่อ

วันนี้ฟังการแถลงนโยบายจากคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ชุดใหม่  นำทีมโดยรศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในหัวข้อ "ทิศทางการบริหารคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)