อนุทิน 14828 - นาง ลักษมี สารบรรณ

วันนี้ฟังการแถลงนโยบายจากคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ชุดใหม่  นำทีมโดยรศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในหัวข้อ "ทิศทางการบริหารคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ"

เขียน 09 Jul 2008 @ 22:55 ()


ความเห็น (0)