อนุทิน #14828

วันนี้ฟังการแถลงนโยบายจากคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ชุดใหม่  นำทีมโดยรศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในหัวข้อ "ทิศทางการบริหารคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ"

เขียน:

ความเห็น (0)