อนุทิน 148267 - ต้นโมกข์

บินลาเดนอยู่ทุกๆที่ (Bin Laden was everywhere) ตอนที่ 9

คำว่า Alif หมายถึง มาเลย์ และagama ซึ่งหมายถึง ศาสนา ซึ่งหมายถึงอิสลามในบริบทในพื้นที่ คำว่า Ba คือคำว่า bangsa ซึ่งเป็นคำที่ยากที่จะแปลในภาษาอังกฤษ คำนี้สามารถแปลว่า ชาติ, ท้องถิ่น, ประชาชน, เชื้อชาติ, และกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ คำนี้มีนัยถึงประชาชนที่มีประวัติศาสตร์แบบเดียวกัน, วัฒนธรรม, และอัตลักษณ์ หนึ่งในบรรดาตัวบ่งชี้ทางวัฒนธรรมของมุสลิมมาเลย์ปาตานีก็คือภาษาของพวกเขา สำนวนพูดมาเลย์ ซึ่งบางครั้งจะเข้าใจผิดว่าคือภาษายาวี (Yawi) (คำว่ายาวี (Yawi) ก่อเกิดมาจากยาวี (jawi) ซึ่งเป็นระบบการเขียนอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น) ถึงแม้ว่าคุณจะพูดมาเลย์ ผู้คนจะไม่เข้าใจว่าคุณนับถือศาสนาอะไร เป็นมุสลิมหรือไม่ อย่างไรก็ตามในปัตตานี เมื่อคุณพูดภาษามาเลย์แล้วหละก็ ในทันทีทันใดนั้นผู้คนจะถามคุณว่า คุณเป็นมุสลิมหรือไม่ แต่เมื่อคุณพูดภาษามาเลย์ที่อื่นๆแล้วหละก็ คุณจะไม่เจอการถามด้วยคำถามแบบนี้

แปลและเรียบเรียงจาก

Hara Shintaro. Bin Laden was everywhere.

http://www.prachatai.com/english/node/5957

เขียน 19 Oct 2016 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)