อนุทิน 148265 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง ignore กับ heed

เราใช้ ignore ในแง่ที่ว่าเราไม่เห็นด้วยกับบางสิ่ง หรือใครบางคน เช่น

He ignored his angry colleague. เขาเพิกเฉยต่อผู้ร่วมงานที่โมโหของเขา

เราใช้ heed กับการให้ความใส่ใจกับบางสิ่ง เช่น คำแนะนำ คำเตือน ฯลฯ

We should heed the advice of our elders. เราควรให้ความใส่ใจกับคำเตือนของคนที่แก่กว่า

.................

เขียน 19 Oct 2016 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)