อนุทิน 148248 - ต้นโมกข์

บินลาเดนอยู่ทุกๆที่ (Bin Laden was everywhere) ตอนที่ 8

เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องผู้ที่กระทำความรุนแรงในพื้นที่นี้แทบจะไม่เคยมีอะไรร่วมกันในแง่อุดมการณ์กับองค์กรการก่อการร้ายในระดับโลกเลย ทั้งผู้กระทำในปาตานี และองค์กรการก่อการร้ายระดับโลกเป็นมุสลิม, ใช้ความรุนแรง, และนิยามการต่อสู้ของตนเองว่า ญิฮาด (jihad) แต่นอกเหนือจากความเหมือนกันดังกล่าวแล้ว ก็ไม่มีหลักฐานอันใดที่ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จะมีนแนวคิดแบบการสร้างรัฐอิสลามเหมือนกับองค์กรการก่อการร้ายระดับชาติ

สำหรับผู้ก่อความไม่สงบนั้น การต่อสู้ของพวกเขาดำรงอยู่ในคำ 3 คำ ที่เริ่มเป็นตัวอักษร 3 ตัวในภาษาอารบิค คือ alif, ba, ta เหตุผลที่ทำไมพวกเขาใช้ภาษาอารบิค ก็เพราะคนมาเลย์ในภาคนี้จะใช้ระบบการเขียนยาวี (jawi) อย่างกว้างขวาง และนิยมใช้ในชีวิตประจำวัน คำว่ายาวี มีที่มาจากภาษาอารบิค ซึ่งมีเสียงเพิ่มมา 5 เสียง และไม่ปรากฏในภาษาอารบิค

แปลและเรียบเรียงจาก

Hara Shintaro. Bin Laden was everywhere.

http://www.prachatai.com/english/node/5957

เขียน 18 Oct 2016 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)