อนุทิน #148247

ปรับสิ่งที่มีประโยชน์

ละทิ้งสิ่งที่ไร้ประโยชน์

และเพิ่มสิ่งที่เป็นตัวของคุณเอง!

บรู้ซลี่

....................

เขียน:

ความเห็น (0)