อนุทิน 148246 - ต้นโมกข์

ประเภทของ “ข้อตกลง” แบบต่างๆ

a contract = สัญญา คือเอกสารที่ระบุถึงงานหรือการจัดการทางธุรกิจทั้งหมด

a deal = ข้อตกลง คือ ข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นทางการ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการขาย

a compromise = การประนีประนอม คือข้อตกลงที่เกิดขึ้นหลังจากทุกคนในที่นั้นเห็นชอบ มักจะแตกต่างจากข้อตกลกแบบอื่นๆ

a pact = สัญญาระหว่างกัน คือ ข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นทางการ ระหว่างสององค์กร หรือมากกว่า 2 ก็ได้

a verbal agreement = ข้อตกลงทางปาก คือ สิ่งที่คนทั่วไปเห็นชอบที่จะทำ แต่ไม่มีข้อเขียนเป็นหลักฐาน

an unwritten agreement = ข้อตกลงที่ไม่มีรูปแบบการเขียน คือ สิ่งที่ทุกคนรู้ว่าคืออะไร แต่ไม่ปรากฏในรูปแบบการเขียน คล้ายกับบรรทัดฐาน (norm)

..................

เขียน 18 Oct 2016 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)