ติดต่อ

อนุทิน #148245

- วันนี้มาทำงานตามปกติ

- นำคณะข้าราชการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

- ประชุมหารือเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดประจำปี 2560 กับที่ปรึกษา

- คติประจำวัน...การสั่งสมซึ่งบุญ นำสุขมาให้...พุทธพจน์

  เขียน:  

ความเห็น (0)