อนุทิน 148245 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ

- นำคณะข้าราชการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

- ประชุมหารือเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดประจำปี 2560 กับที่ปรึกษา

- คติประจำวัน...การสั่งสมซึ่งบุญ นำสุขมาให้...พุทธพจน์

เขียน 18 Oct 2016 @ 16:54 ()


ความเห็น (0)