อนุทิน 148244 - prayat duangmala

วันนี้เข้าตั้งใจสวดมนต์อุทิศบุญกุศล..ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยจิตสำนึกคุณ ในการเป็นข้ารองบาทและเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..

เขียน 18 Oct 2016 @ 15:30 ()


ความเห็น (1)

สาธุ...