อนุทิน 148244 - prayat duangmala

  ติดต่อ

วันนี้เข้าตั้งใจสวดมนต์อุทิศบุญกุศล..ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยจิตสำนึกคุณ ในการเป็นข้ารองบาทและเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..

  เขียน:  

ความเห็น (1)

สาธุ...