อนุทิน #148244

วันนี้เข้าตั้งใจสวดมนต์อุทิศบุญกุศล..ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยจิตสำนึกคุณ ในการเป็นข้ารองบาทและเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..

เขียน:

ความเห็น (1)