อนุทิน 148223 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ

-วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ช่วงทำบุญและตักบาตรที่วัดใกล้บ้าน ตอนเย็นร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

- คติประจำวัน...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับชั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอดี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน..เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรศฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป..พระราชดำรัส

เขียน 17 Oct 2016 @ 13:46 ()


ความเห็น (0)