อนุทิน 148213 - ต้นโมกข์

การใช้ look

1. to look after = ดูแล

2. to look in to = สำรวจ

3. to look up = ค้นหา

4. to look like= เหมือน

5. to look out = จงระวัง

6. to look up to = นิยมชมชอบ

7. to look over = ทดสอบ

8. to look for = ค้นหา

........................

เขียน 16 Oct 2016 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)