อนุทิน #148213

  ติดต่อ

การใช้ look

1. to look after = ดูแล

2. to look in to = สำรวจ

3. to look up = ค้นหา

4. to look like= เหมือน

5. to look out = จงระวัง

6. to look up to = นิยมชมชอบ

7. to look over = ทดสอบ

8. to look for = ค้นหา

........................

  เขียน:  

ความเห็น (0)