อนุทิน 14818 - ภูสุภา

@14794 ขอบคุณค่ะ ได้อ่านข่าวการเงินเศรษฐกิจบ้าง
อานิสงส์ทำให้เรารีบค้นหาสมุดบัญชีมาตรวจตรา วางแผนว่าต้องไปปรับสมุดเสียที
บางเล่มน้องดองไว้สอง สาม ปี !!!

เขียน 09 Jul 2008 @ 21:29 ()


ความเห็น (0)