อนุทิน 148179 - prayat duangmala

เมื่อวานขณะเดินเข้า จ.เลย ประมาณทุ่มเศษๆ แฟนรับโทรศัพท์ พระเจ้าแผ่นดินเสร็จสวรรคต รู้สึกปลาดใจยิ่ง เราขาดประมุขที่ทรงทศพิตร แล้วหรือ แล้วจะเป็นอย่างไรหนอ..คิดๆๆ

เขียน 14 Oct 2016 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)