อนุทิน 148170 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๒๙๖ |

"..."

"หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นคล้าย ๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้"

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ "หนังสือคือธนาคารความรู้"
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๔

เขียน 14 Oct 2016 @ 00:02 () แก้ไข 14 Oct 2016 @ 00:34, ()


ความเห็น (0)