อนุทิน 148163 - ต้นโมกข์

การใช้ do ที่เป็นคำปรากฏร่วม

1. to do one’s best = ทำให้ดีที่สุด

2. to do damage to = ทำอันตรายต่อ

3. to do an experiment = ทำการทดลอง

4. to do exercise = ทำแบบฝึกหัด

5. to do someone a good turn/ to do someone a favour (favor) = ทำประโยชน์ต่อ

6. to do harm = ก่อผลเสีย

7. to do one’s hair= ทำทรงผมของ one

8. to do one’s homework= ทำการบ้านของ one

9. to the ironing, shopping, washing =รีดเสื้อ, ซื้อของ, ซักล้าง

10. to do some work = ทำงาน

................

เขียน 13 Oct 2016 @ 13:15 ()


ความเห็น (0)