อนุทิน 148144 - คนถางทาง

คำว่าจิตว่าง ที่แท้ท่านหมายถึงจิตที่วุ่นอยู่กับการทำงานที่ปราศจาก(ว่างจาก)กิเลสและตัณหาดำ แต่เต็มไปด้วยตัณหาขาว มันจึงวุ่นมาก แต่วุ่นแบบว่างๆ

เขียน 12 Oct 2016 @ 12:15 ()


ความเห็น (0)