อนุทิน 148142 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๒๙๑ |

"ผู้ใช้บัณฑิต"

การประกันคุณภาพการศึกษาของ "บัณฑิตวิทยาลัย"
ให้ไปสัมภาษณ์ในฐานะผู้ใช้บัณฑิต
มีตัวแทนหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นผู้ใช้บัณฑิต
ผลพอสรุปได้ว่า "บัณฑิตอดทน มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบสูง"
แต่ขาดความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นผู้นำทางความคิด

เขียน 12 Oct 2016 @ 11:24 ()


ความเห็น (0)