อนุทิน 148136 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลยุทธ์ คปสอ. (คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ)

ดีใจทำใบงานเสร็จ ๔ ใบ วิเคราะห์สถานการณ์ สร้างกลยุทธ์ แปลง Passion plan สู่แผนปฏิบัติการ เตรียมนำเข้าประชุมกลุ่ม NCDs Strength (NCDs = Noncommunicable Diseases โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) บทบาทหัวหน้าทีม

เสนอทางเมล์ให้กลุ่ม ๕ Governance support ทำด้วย (กรรมการเฉย ๆ)

และคิดว่าอีก ๓ กลุ่ม PP & Service & Environment, Food safety, เฝ้าระวังและควบคุมโรค ก็น่าจะใช้แนวทางเดียวกัน

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ เพื่อคนอำเภอสระใครสุขภาพดี ^_,^

เขียน 11 Oct 2016 @ 23:00 ()


ความเห็น (0)