อนุทิน 148108 - ต้นโมกข์

การใช้ wish

1. เราใช้ wish + past simple (ประธาน+กริยาช่องที่ 2) หรือ past continuous (ประธาน6+ was, were+ กริยาช่องที่ 1 เติม ing) เพื่อแสดงสิ่งที่ปรารถนาแต่ไม่สมหวังในปัจจุบัน เช่น

I wish I was taller. แต่ถ้าให้นิยมต้องพูดว่า I wish I were taller. ฉันหวังว่าสูงกว่าก็ดีนะสิ

I wish I was going with you หรือ I wish I were going with you. ฉันหวังว่าจะได้ไปกับเธอก็ดีนะสิ

2. เราใช้ wish+ would+กริยาช่องที่ 1 กับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น

I wish the car would go faster. ฉันหวังว่ารถคันนี้จะเร็วขึ้นในอนาคตนี้นะ

3. เราใช้ wish+ had+ กริยาช่องที่ 3 หรือ could+ have+กริยาช่องที่ 3 เราใช้เพื่อแสดงความหวังในอดีต แต่ไม่ได้ทำ เช่น

I wish I hadn’t taken your advice. ฉันหวังว่าจะไม่ได้นำข้อแนะนำของคุณไป (แต่จริงๆแล้วนำข้อแนะนำของคุณไปใช้)

I wish she could have come. ฉันหวังว่าหล่อนจะมา (แต่จริงๆแล้วหล่อนไม่มา)

เขียน 09 Oct 2016 @ 19:12 () แก้ไข 09 Oct 2016 @ 19:13, ()


ความเห็น (0)