อนุทิน 148104 - ต้นโมกข์

บทสัมภาษณ์ ประจักษ์ ก้องกีรติ เรื่องทหารกำลังจะทำอะไรในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ตอนที่ 14 (ตอนสุดท้าย)

คำถามข้อที่ 4 (ต่อ)

ตอนนี้วิธีการที่จะหลุดจากชนชั้นนำทางทหารเป็นสิ่งยากยิ่ง มันจำเป็นต้องขอข้อตกลงทางสังคมอันใหม่ในกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน วันไหนภาคสังคมมีการรวมตัวกัน เราจึงหวังว่าสังคมไทยจะดีขึ้นในอนาคต และเราไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะของความกลัวและเกลียดชังอีกต่อไป แต่การเมืองของความหวังจะต้องให้กลุ่มทุกกลุ่มในหมู่ประชาชนมารวมตัวเพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศนี้ สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องมารวมตัวกันเพื่อเดินขบวนหรือปกป้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พวกเขาเพียงแต่รวมตัวกันในวิธีทางที่ทรงความหมายมากยิ่งขึ้น เช่น การร่วมตัวกันเพื่อขออำนาจที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ หรือให้รัฐธรรมนูญนี้ตอบสนองสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ชนชั้นนำไม่สามารถกำหนดทุกสิ่งได้ หรือการทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าในตอนนี้ แน่นอนว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่ยากสุดยาก และต้องใช้ความพยายามที่เป็นจริงจึงจะได้รับความสำเร็จ

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Kornkritch Somjittranukit. Interview with Prajak Kongkirati on what military is trying to do during ‘the transition’ Translated from Thai to English by Andrew Alan Johnson.

http://www.prachatai.org/english/node/6137

เขียน 09 Oct 2016 @ 12:50 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้ของ เด็กรุ่นใหม่ถึงความเสมอภาคเท่าเทียม ทุกด้าน ต้องมีนักวิชาการที่กล้านำเยาวชนถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จากการไม่ได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคในปัจจุบัน เห็นด้วยกับอาจารย์ต้นครับ