อนุทิน 148082 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรคที่คนไม่เคยเป็นหรือไม่เคยรู้จักคนที่เป็นจะไม่เข้าใจความทรมานอย่างโรคเก๊าต์นี่ก็เป็นที่สนใจที่จะหาแนวทางการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐานกันอยู่ รายงานนี้ให้แนวทางการดูแลรักษาโรคเก๊าต์แบบมีเป้าหมาย คือรักษาระดับกรดยูริกในเลือดให้อยู่ในระดับที่ถือกันว่าปลอดภัย โดยต้องมีการให้ความรู้ผู้ป่วยด้วย ไม่ต้องรอจนมีอาการทรมานแล้วค่อยมาดูแลแก้ไข ทั้งแพทย์และผู้ป่วยน่าจะอ่านไว้เป็นแนวทางเหมือนกันนะคะ อ่านได้จาก Treat-to-target (T2T) recommendations for gout. Ann Rheum Dis. Published online September 22, 2016. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209467.

เขียน 08 Oct 2016 @ 10:11 ()


ความเห็น (0)