อนุทิน 148073 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จัดทัพ

ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ NCDs management จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ

เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Noncommunicable diseases) ที่ต่างจากโรคในช่องปากที่เกิดจากเชื้อโรค (หรือเรียกว่าโรคติดเชื้อ)

แต่สิ่งเหมือนคือ ส่วนใหญ่ความรุนแรงของโรคจะเพิ่มตามระยะเวลาที่เป็นมา ขึ้นกับพฤติกรรมกิจวัตรประจำวัน

เช่น การกิน ออกกำลังกาย ความเครียด การดื่มสุรา สูบบุหรี่ การรักษาความสะอาดช่องปาก

ฟังสมาชิกทีมบางส่วนเสนอไอเดียทำงานแล้ว .... สนุกแน่ ๆ ปีงบประมาณ 2560 ^_,^

เขียน 07 Oct 2016 @ 23:14 ()


ความเห็น (0)