อนุทิน 148042 - ปฐมา จันทร์โชติเสถียร

เชื่อว่า หลายๆสถานศึกษาได้ตอบสนองนโยบาย การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร หรือที่เราเรียกกันว่า "ทวิศึกษา"ปัญที่เราพบเจอ คือ

1.หน่วยกิตโครงสร้างหลักสูตรปวช.56 ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต แต่ทวิศึกษา ไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต อยากได้ 2 วุฒิก็ต้องเรียนหนักขึ้น

2. เมื่อเด็กที่เรียนสายวิทย์-คณิต อยากเรียนทวิศึกษา แน่นอนว่าแค่เรียนสายวิทย์ คณิต รายวิชาก็มากอยู่แล้ว เมื่อต้องการมาเรียนควบคู่ทวิศึกษาไปด้วย ปัญหาก็เกิด เพราะไม่สามารถจัดตารางเรียนได้ เนื่องจากรายวิชานั้นเยอะจนล้น หรือถ้าโรงเรียนต้องการจัดจริงๆ ก็ต้องมาเรียนกันวันเสาร์ อาทิตย์

3. ทำอย่างไร จะควบคุมคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตราฐาน และสามารถสอบผ่านมาตราฐานวิชาชีพได้ วิทยาลัยก็จะต้องออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนบ่อยครั้ง

4. โรงเรียนยังขาดความพร้อมในเรื่องของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ต่างๆในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพช่างโรงเรียนก็จำเป็นต้องส่งนักเรียนมาเรียนที่วิทยาลัย ปัญหาที่ตามมาคือ เรื่องการเดินทาง

5.เมื่อต้องการจบการศึกษา คงหนีไม่พ้น การเทียบโอน ปัญหาใหญ่ๆของเด็กไทย คือเรื่องผลการเรียนต่ำ หากผลการเรียนไม่ถึง 2 ก็ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้

นี่เป็นเพียงปัญหาหนึ่ง ที่ได้พบเจอ แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ

เขียน 07 Oct 2016 @ 11:31 () แก้ไข 07 Oct 2016 @ 11:41, ()


ความเห็น (0)