อนุทิน 148040 - prayat duangmala

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของนักเรียนที่มาเรียน..ตอนบ่ายจะมอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบ..

ครูยังต้องมาโรงเรียนปกติ ตามเวรที่ได้มอบหมาย..และตรวจการทำงานของบริษัทรับเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน..

เขียน 07 Oct 2016 @ 10:30 ()


ความเห็น (0)