อนุทิน #148040

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของนักเรียนที่มาเรียน..ตอนบ่ายจะมอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบ..

ครูยังต้องมาโรงเรียนปกติ ตามเวรที่ได้มอบหมาย..และตรวจการทำงานของบริษัทรับเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน..

เขียน:

ความเห็น (0)