อนุทิน #148040

  ติดต่อ

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของนักเรียนที่มาเรียน..ตอนบ่ายจะมอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบ..

ครูยังต้องมาโรงเรียนปกติ ตามเวรที่ได้มอบหมาย..และตรวจการทำงานของบริษัทรับเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน..

  เขียน:  

ความเห็น (0)