อนุทิน 148039 - prayat duangmala

มาโรงเรียนสายกว่าปกติ..หลังจากสอบวัดผลประเมินนักเรียนแล้ว...เจ็ดโมง ห้าสิบ..แปดโมงยี่สิบตีระฆังเข้าแถว..รายงานกิจกรรมปกติ ให้นักเรียนนั่งคุยกันเป็นกลุ่ม..แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกชั้น ก็สนุกและเล่นตามแบบเด็ก..

เขียน 07 Oct 2016 @ 10:19 ()


ความเห็น (0)