อนุทิน 148032 - ต้นโมกข์

บทสัมภาษณ์ ประจักษ์ ก้องกีรติ เรื่องทหารกำลังจะทำอะไรในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ตอนที่ 11

คำถามข้อที่ 3 (ต่อ)

จากเหตุผลที่ผมได้เสนอมาแล้ว ก็ยังมีประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่ง ทหารกำลังอยู่ในระบบการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจอื่นๆ เช่น กลุ่มนานทุนที่มีชื่อเสียง (คล้ายๆกับยุคของสฤษดิ์ ซึ่งทหาร และกลุ่มนักทุนนิยมมาแบ่งสมบัติซึ่งกันและกัน) จากการที่เราเห็นหลังจากรัฐประหาร ทหารหาหนแห่งในการเป็นผู้ปกครองที่ใช้อุดมการณ์ครอบงำ, ใช้อำนาจในระยะยาว, และไม่ให้กลุ่มอื่นเข้าถึงอำนาจ หรือสร้างกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มใหม่ขึ้นมา (an alternate elite group) เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราสามารถเห็นสิ่งนี้ได้จากงบประมาณ เช่น การให้ผลประโยชน์ที่มากขึ้น, เงินเดือนที่มากขึ้น, การเพิ่มจำนวนทหารที่ขัดกับภารกิจของรัฐ, การขยายของสถานการณ์ในแง่ที่จะใช้อำนาจทหาร, และที่สำคัญที่สุดก็คืออำนาจในรัฐธรรมนูญ สิ่งนี้ใกล้เคียงกับคำว่าการสร้างพรรคการเมืองโดยทหาร เช่น พวกเขามีส.ส.จจำนวน 250 คน (ครึ่งหนึ่งของส.ส.) ที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้ง

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Kornkritch Somjittranukit. Interview with Prajak Kongkirati on what military is trying to do during ‘the transition’ Translated from Thai to English by Andrew Alan Johnson.

http://www.prachatai.org/english/node/6137

เขียน 06 Oct 2016 @ 18:54 () แก้ไข 06 Oct 2016 @ 18:55, ()


ความเห็น (0)