อนุทิน 148022 - ศรีกรม

- มาทำงานตามปกติ ฝนตกทั้งคืน จราจรไม่ต้องพูดถึง อาการหนัก

- ประชุมคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงของหน่วยงานนำร่อง

- ปัญหาการปฏิบัติงาน ไม่ว่าหน่วยงานใด ก็จะพูดถึงเรื่องขาดคน ขาดเงิน และอุปกรณ์ ซึ่งเป็นปัญหาคู่กับโลกใบนี้ แต่สิ่งที่ไม่พูดกันว่า..จะมีวิธีการบริหารอย่างไร ในเงื่อนไขที่ขาดคน ขาดเงิน และอุปกรณ์เพื่อขับเคลื่อนให้งานเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ...

- คติประจำวัน..การคิดเปลี่ยน การกระทำเปลี่ยน และผลเกิดจากการกระทำก็ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกัน..

เขียน 06 Oct 2016 @ 12:10 ()


ความเห็น (0)