อนุทิน 148018 - Bumroong Suwaajarn

ปัญหาการใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา
ปัญหาที่สำคัญของสถาบันการศึกษาอาชีวะศึกษาส่วนมากมักเกิดจากการที่สถาบันขาดครูที่มาทำการเรียนการสอน
ขาดครูที่ให้คำปรึกษาแก่เด็ก เพราะเด็กวัยนี้มักจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะเป็นวัยที่ติดเพื่อน ให้ความสำคัญกับเพื่อนมาก
ถ้าได้เพื่อนดีก็มักจะได้ดี แต่ถ้าได้เพื่อนที่ไม่ดีก็อาจจะทำให้หลุดจากระบบการศึกษาไป
และอีกประการหนึ่งของสถาบันเล็ก หรือสถาบันที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง เด็กที่เข้ามาเรียนนั้นมักจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีความรู้
ซักเท่าไร ดังนั้นการเรียนหรือการจัดการประสบการณ์เรียนรู้ของครูเป็นไปอย่างล่าช้า จนทำให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษา

เขียน 05 Oct 2016 @ 20:09 () แก้ไข 05 Oct 2016 @ 20:17, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมเลยครับ