อนุทิน 148014 - ต้นโมกข์

บทสัมภาษณ์ ประจักษ์ ก้องกีรติ เรื่องทหารกำลังจะทำอะไรในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ตอนที่ 10

คำถามข้อที่ 3 (ต่อ)

หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 1997 (2540) ชนชั้นนายทุน กระโดดมาสู่การเมืองมากขึ้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ ก็คล้ายๆกับวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน ที่ทหารได้หันมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ความกังวลที่ใหญ่ที่สุดสำหรับพวกทหารก็คือการเปลี่ยนผ่านนี้ กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไป จะมีปัจจัยแห่งความกลัว ได้แก่ 1. ความชอบธรรมแบบเก่าๆของชนชั้นปกครองกำลังเผชิญกับภาวการณ์ล่มสลาย 2. พรรคการเมืองหันกลับมาเล่นกันแรงมากขึ้น โดยอาศัยการนำของหมู่ประชากร 3. การเกิดขึ้นของการเมืองมวลชน (mass politics) ซึ่งเกิดมาจากอุดมการณ์ และผลประโยชน์ทางการเมือง ปัจจัยทั้งสามนี้เป็นเหตุผลที่ทหารพยายามจะอ้างสิทธิ์ในเรื่องตำแหน่ง, อำนาจ, และอิทธิพล เพราะปัจจัยแต่ละอันจะอยู่เบื้องหลังของการควบคุมโดยทหาร นี่เป็นเรื่องจริง หากคำนึงถึงการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง (electoral politics) เพราะทหารไม่มีทักษะในด้านนี้ และไม่สามารถจะแข่งขันกับนักการเมืองได้

ดังนั้นทหารจะอยากที่จะ “ควบคุมเกมนี้ให้ได้” เพื่อที่ให้แน่ใจว่าระบบการเมืองที่เข้ามาใหม่จะดูคล้ายๆกับระบอบเก่า ซึ่งหมายถึงระบอบเก่าที่ดำรงอยู่มานานแล้ว และตอนนี้ถูกคุกขามมากขึ้น ใน “การควบคุมเกม” ทหารจำเป็นต้องจำกัดพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง ที่ส่งผลเสียต่อชนชั้นนำ ในเวลาเดียวกันพวกเขาพยายามที่จะกดบังคับกลุ่มทางการเมืองที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใด เพื่อการป้องกันความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเชิงมวลชนระหว่างการเปลี่ยนผ่านนั้น

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Kornkritch Somjittranukit. Interview with Prajak Kongkirati on what military is trying to do during ‘the transition’ Translated from Thai to English by Andrew Alan Johnson.

http://www.prachatai.org/english/node/6137

เขียน 05 Oct 2016 @ 08:44 ()


ความเห็น (0)