อนุทิน 148012 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

วิธีการที่จะบอกว่า พอแล้ว ฉันอิ่มแล้ว พูดได้หลายวิธี แต่ที่คุ้นเคยกันมี ดังนี้

1. I'm full (up).

2. I've had enough.

3. I've eaten too much.

4. I'm satisfied หรือ stuffed.

  เขียน:  

ความเห็น (0)