อนุทิน 148010 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๒๖๖ |

"..."

บางคนสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ทำลายความนับถือตนเองไปจนสิ้น
หันหน้าเข้าหาทางผิด
ติดกิเลส ตัณหา ราคะ
คิดว่ามันดีกว่าความดีงามที่มีอยู่ในตัวเอง
ใช้ชีวิตที่สั้นนัก ให้สั้นลงไปอีก
คุณค่าและความหมายไม่ต้องพูดถึง
แทบไม่ได้สัมผัสเลย
หากไม่รีบกลับตัวกลับใจ
ทุกอย่างอาจสายเกินไป
จะแก้ไขและแก้ตัว

เชียงใหม่ (ยามดึก)
๕ ต.ค.๕๙

เขียน 04 Oct 2016 @ 23:43 ()


ความเห็น (0)