อนุทิน 148001 - ศรีกรม

- วันนี้มีอาการไมสบาย ลาป่วย ตกเย็นฝนตกหนัก รถติดทุกสายในกทม.

- ร่างกายหลังจากตรากตรำมาหลายเดือน ขาดการพักผ่อน จำเป็นต้องดูแล

-ร่างกายก็คงเหมือนกับสิ่งของ ใช้มากย่อมมีการเสื่อม และทรุดโทรมเป็นเรื่องธรรมดา ต้องการดูแลและรักษา เจ้าของชีวิตก็ต้องพึงสังวร

- คติประจำวัน...การยอมให้ความเศร้าโศรกกัดกกินใจตนเองคือความอ่อนแอ แต่การยอมให้ตวามเศร้าโศรกของปวงชนกัดกินใจตนเอง คือความเข้มแข็ง...มหาภารตะ

เขียน 03 Oct 2016 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)