อนุทิน 148000 - ต้นโมกข์

บทสัมภาษณ์ ประจักษ์ ก้องกีรติ เรื่องทหารกำลังจะทำอะไรในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ตอนที่ 8

คำถามข้อที่ 2 (ต่อ)

สำหรับผมแล้ว ประเด็นนี้คือสิ่งที่เป็นทุกข์ที่สุดในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญไปเปิดกว้างต่อการทบทวน หรือการแก้ไขใดๆเลย ในแง่นี้รัฐธรรมนูญปี 2007 (2550) ยังเปิดให้มีการแก้ไข แม้ว่าจะได้มาด้วยการยากก็ตาม สำหรับร่างนี้ ประตูในการแก้ไขถูกปิดตาย มันลดทอนอำนาจของประชาชนในการแก้ไข และสร้างระบบการเมืองที่วนเวียนอยู่แต่ชนชั้นข้าราชการ โดยนัยยะเดียวกันมันไร้สมรรถภาพในการทำงานหรือทำหน้าที่ มันไม่เกี่ยวหรอกว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล สำหรับรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ย่อมอ่อนแอลง เพราะการจงใจ อย่างไรก็ตาม มันอาจทำหน้าที่ แต่ด้วยความยากเย็น รัฐบาลอาจถูกเรียกว่า เป็ดง่อย (lane duck) ได้เลย รัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างมาโดยความกลัว นั่นคือกลัวเสียงข้างมาก และกลัวพรรคการเมือง ยิ่งไปกว่านั้นอีก มันไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไปในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวไทยตอนนี้เป็นผู้มีความกระตือรือร้นทางการเมือง พวกเราต้องการรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่อยู่นิ่ง ยากต่อการแก้ไข สิ่งที่รัฐธรรมนูญทำคือการปิดทางการแก้ไข และทำให้สถานการณ์สุกงอมเพื่อความรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Kornkritch Somjittranukit. Interview with Prajak Kongkirati on what military is trying to do during ‘the transition’ Translated from Thai to English by Andrew Alan Johnson.

http://www.prachatai.org/english/node/6137

เขียน 03 Oct 2016 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)