อนุทิน 147993 - ต้นโมกข์

บทสัมภาษณ์ ประจักษ์ ก้องกีรติ เรื่องทหารกำลังจะทำอะไรในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ตอนที่ 7

คำถามข้อที่ 2 (ต่อ)

แง่มุมทางบวกของผู้สนับสนุนร่างนี้ก็คือมันต่อต้านการขี้โกง หรือคอร์รัปชั่น ตอนนี้ฉันยังรออยู่ว่าจะมีใครเห็นข้อดีของร่างนี้บ้างนอกจากต่อต้านการขี้โกง แต่รัฐธรรมนูญที่ตัดสิทธิ และเสรีภาพลง และให้ระบบข้าราชการกุมอำนาจอยู่ไม่สามารถจะต่อต้านการขี้โกงได้ ในความเป็นจริงแล้ว หากดูในประวัติศาสตร์ ระบบข้าราชการเป็นต้นตอของการขี้โกง กลุ่มสาธารณะและองค์กรที่แต่เดิมมาสนับสนุนเหล่าทหารอยู่เริ่มที่จะเห็นประเด็นนี้ ดังนั้นความคิดที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต่อต้านการขี้โกงยิ่งเป็นไม่ได้มากกว่าเป็นไปได้ ในที่สุด ร่างนี้ไม่สามารถจะสร้างระบบการเมืองที่โปร่งใสได้, ระบบที่สามารถอธิบายให้สาธารณะ, หรือร่างนี้เป็นเพียงแค่การริบอำนาจจากคนที่ได้รับเลือกตั้ง มาสู่คนที่ไม่ได้รับเลือกตั้งนั่นเอง การผ่านหรือไม่ผ่านร่างคือการเดิมพันด้วยความเสี่ยง (at stake)


แปลและเรียบเรียงมาจาก

Kornkritch Somjittranukit. Interview with Prajak Kongkirati on what military is trying to do during ‘the transition’ Translated from Thai to English by Andrew Alan Johnson.

http://www.prachatai.org/english/node/6137

เขียน 02 Oct 2016 @ 18:34 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียนประว้ติศาสตร์ ก็ส่งส่วยกันมา ภาษีจังกอบแล้ว ตามหัวเมืองต่างๆ