อนุทิน 147991 - ต้นโมกข์

to be in debt = มีหนี้นะครับ

คำว่า to be จะใช้ตัวไหน ให้ขึ้นกับประธาน เช่น

I am in debt. ฉันมีหนี้

He was in debt. เขาเคยมีหนี้

She will be in debt. หล่อนจะมีหนี้ (ในอนาคต) (โปรดสังเกต หลัง will ต้องเป็นกริยาที่ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆเลย กริยา to be ที่ใช้ต้อง be เสมอครับ)

จาก Globish อังกฤษแนวใหม่ใครๆก็พูดได้

เขียน 02 Oct 2016 @ 18:28 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีหนี้ก็ใช้หนี้ ของผมคง ตายแล้วถึงจะเบา