อนุทิน 147982 - ต้นโมกข์

บทสัมภาษณ์ ประจักษ์ ก้องกีรติ เรื่องทหารกำลังจะทำอะไรในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ตอนที่ 6

คำถามข้อ 2 ต่อ

แต่สถานการณ์นี้ยังไม่แน่นอน เพราะกลุ่มที่มาจากสีต่างๆกัน ออกมาบอกแล้วว่าจะไม่รับร่างนี้ แม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหา บางคนอาจกล่าวได้เลยว่าทั้งพรรคการเมืองต่างๆ และกลุ่มพลเมือง (civic groups) ตอนนี้ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่ยอมรับร่าง แน่นอนว่าแต่ละกลุ่ม และแต่ละพรรคการเมืองย่อมเหตุผลในการไม่ยอมรับแตกต่างกัน แต่แนวโน้มที่จะโหวตไม่ ตอนนี้กลายเป็นกระแสไปแล้ว ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาเห็นว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เสนอปัญหาทางสังคมที่ดำรงอยู่ในเมืองไทยในตอนนี้ จริงๆแล้วร่างนี้เน้นไปที่อำนาจที่ชนชั้นนำ และระบบข้าราชการครอบงำอยู่ และตัดกลุ่มอื่นๆทิ้งไปเสีย เช่น พรรคการเมือง, สังคมพลเมือง, และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้โหวต ซึ่งกลุ่มดังกล่าวไม่มีอำนาจและบทบาทในรัฐบาล เห็นได้ชัดเจนว่าร่างนี้มีข้อด้อยมากกว่าข้อดี

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Kornkritch Somjittranukit. Interview with Prajak Kongkirati on what military is trying to do during ‘the transition’ Translated from Thai to English by Andrew Alan Johnson.

http://www.prachatai.org/english/node/6137

เขียน 01 Oct 2016 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)