อนุทิน 147975 - prayat duangmala

จากการจัดงานเกษียณอายุให้กับพี่ที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ผมย้านมาอยู่ด้วยกับพี่ทั้งสอง..มีกัลยาณมิตรที่ดี เป็นที่ปรึกษาและข้อคิดแง่คิดที่ดีเสมอ..เมื่อวานเป็นวันสุดท้ายของชีวิตการเป็นครูในระบบ..คิดถึงห่วงหา..กับการอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกัน..พักกลางวัน แลกเปลี่ยนการสอนให้กับเด็กๆ..

เขียน 01 Oct 2016 @ 15:05 ()


ความเห็น (0)