อนุทิน 147964 - prryada numak

  • สนามแม่เหล็ก

กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก (M) รอบๆ บริเวณเส้นลวด ทิศทางของสนามแม่เล็กที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามกฎมือขวากฎมือขวา

สนามแม่เหล็ก นั้นอาจเกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า หรือในทางกลศาสตร์ควอนตัมนั้น การhttps://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C)" title="สปิน (ฟิสิกส์)">สปิน(การหมุนรอบตัวเอง) ของอนุภาคต่างๆ ก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเช่นกัน ซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการ https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C)" title="สปิน (ฟิสิกส์)">สปิน เป็นที่มาของสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรต่างๆ


เขียน 30 Sep 2016 @ 11:54 ()


ความเห็น (0)