อนุทิน 147957 - ศรีกรม

  ติดต่อ

- มาทำงานตามปกติ มาแต่เช้า มีประชุม ๒ คณะ

- ประชุมคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา และประชุมคณะกรรมาการพัฒนาระบบราชการ

- มีข้องสัเกตุจากคณะกรรมการหฃายประการ ควรบันทึกไว้เป็นบทเรียน

- การเป็นคณะกรรมการฯควรจะศึกษารายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องให้มากและเก็บรายละเอียดของงานด้วย

- คำถามของคณะกรรมการบางท่าน ทำให้เราต้องทบทวน เพราะเป็นคำถามที่คาดไม่ถึง

- คติประทำวัน...การเตรียมตัวที่ดีที่สุด คือการเตรียมพร้อมทุกวัน...


  เขียน:  

ความเห็น (0)