อนุทิน #147945

แสงเงินแสงทอง...ของชีวิต ๑

....

ประทีปใจไสวสิทธิ์จากจิตสร้าง
ส่องสว่างกลางกมลล้างหม่นหมอง
เหมือนตะวันคั้นแรงเป็นแสงทอง
มาสืบส่องสากลล้างหม่นเทา
กล้ายอม ชาวหินฟ้า
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

กล้ายอม ชาวหินฟ้า

๒๙ กันยายน ๒๕๕๙


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)