อนุทิน 147939 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๒๕๗ |

"หมดวาระ"

ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียนตอนเย็น
ถือเป็นครั้งสุดท้ายในวาระนี้ของ ผอ. และผม
ไม่ได้พูดเจาะไปในเรื่องงาน
แต่เลือกที่จะพูดขอบคุณและข้อเสนอแนะ
ในการทำงานของทุกคนในโรงเรียน
เพราะมีโอกาสความก้าวหน้าของคุณครูอยู่อีกมากมาย
อยู่ทีว่า เขาจะทำตัวให้สมควรได้รับโอกาสนั้นหรือเปล่า

เขียน 28 Sep 2016 @ 18:05 ()


ความเห็น (0)